2035

SOFTWARE

Krijg grip op verduurzamen met onze online omgeving

In het verduurzamen van een vastgoedportefeuille komt er veel bij elkaar, van strategie tot operatie, van financieel tot technisch en van plan tot uitvoering. Onze online omgeving geeft jouw organisatie blijvend grip op de verduurzaming. Ervaar het overzicht met verschillende onderdelen die in één online omgeving samenkomen en naadloos zijn verbonden.

Altijd up-to-date met betrouwbare informatie

Maak keuzes op basis van de best beschikbare informatie en inzichten, en communiceer eenvoudig de voortgang en de status naar betrokkenen.

Effectief samenwerken in één omgeving

Behaal snel tastbare duurzame resultaten, terwijl je op koers blijft voor de lange termijn doelstellingen.

Borg continuïteit van kennis en informatie

Houd grip op de voortgang van het programma, de projecten en gebouwen, en borg de continuïteit bij veranderingen in de organisatie.

ONDERDELEN

EEN COMPLEET PLATFORM

In onze online omgeving zijn alle onderdelen die horen bij een verduurzamingsprogramma naadloos met elkaar geïntegreerd. Dit zorgt voor volledige controle op en het nemen van besluiten op basis van één betrouwbare bron van informatie.

Projectkalender

Krijg volledig grip op het programma, de projecten en portefeuille met één unieke interactieve projectkalender. Plan verschillende projecten in om te zien of jouw doelstellingen op tijd worden behaald.

Dashboards

Verkrijg diepgaand inzicht in de status en voortgang van het verduurzamingsprogramma met verschillende dashboards, en verwerk deze inzichten eenvoudig in updates en rapportages.

Programma's

Stel eenvoudig verschillende doelstellingen samen, en scherp deze aan indien nodig. Zorg hiermee dat de organisatie zich blijft richten op het behalen van dezelfde strategische doelen.

Projectinformatie

Houdt eenvoudig alle projectinformatie bij elkaar, door het vastleggen van uitgangspunten en beslissingen. Hiermee is het voor alle betrokkenen duidelijk is waar de projecten staan.

Gebouwinformatie

Krijg grip op de relevante gebouwdata, zodat op een betrouwbare en transparante basis de juiste beslissingen worden genomen. Koppel hierbij direct met databronnen zoals energiemeters, en stuur eenvoudig op de actuele data.

Kennisbank

Blijf altijd op de hoogte van de laatste kennis en ontwikkelingen. Verdiep je kennis en inzicht op het gebied van onder andere maatregelen, subsidies, doelstellingen en regelgeving.

INFORMATIE

Altijd up-to-date met betrouwbare informatie

Maak keuzes op basis van de best beschikbare informatie en inzichten, en communiceer eenvoudig de voortgang en de status naar betrokkenen.

Grip op wijzigingen

Voortschrijdend inzicht, veranderingen en dynamiek tijdens een langlopend verduurzamingsprogramma zijn onvermijdelijk. Blijf continu op de hoogte met de projectkalender en dashboards en wijzig eenvoudig de koers wanneer dit nodig is.

Notificaties en project updates

Elke betrokkene bij het verduurzamingsprogramma heeft een andere specifieke behoefte aan informatie, en hoe dit te ontvangen. Met updates, inzichten en notificaties krijg je op maat de informatie die je zoekt.

Traceerbaarheid van bronnen

Aan alle projecten liggen bepaalde uitgangspunten en aannames aan de basis, soms blijken deze in latere fase niet te kloppen. Door het toevoegen van achterliggende bronnen bij project- en gebouwdata is de herkomst altijd bekend en controleerbaar.