DIENSTEN

Wij ondersteunen jullie organisatie altijd precíes waar nodig

Elke organisatie heeft een andere behoefte aan ondersteuning. Met ons brede aanbod van diensten kunnen we je altijd de juiste expertise op maat leveren, zodat de eigen organisatie kan doen waar het goed in is. Of de behoefte nu zit in de opstart, uitvoering of monitoring, wij helpen je om de verduurzaming verder te brengen.

Routekaart

Hét startpunt voor de verduurzaming van jouw vastgoedportefeuille is de Routekaart Verduurzaming. In de routekaart brengen we de gebouwen in kaart, bepalen we de benodigde stappen in verduurzaming en maken we een prognose voor de totale investeringskosten van het programma.

Het startpunt van de route

Met een nulmeting brengen we jouw vastgoedportefeuille in kaart. We bekijken hoe de portefeuille is opgebouwd en maken een analyse van de huidige gebouwkenmerken, het energiegebruik en de CO2 footprint.

Jouw route naar duurzaamheid

We bepalen samen de gewenste bestemming van de route, bijvoorbeeld Paris Proof of CO2-neutraal. Op basis hiervan definiëren we de stappen die nodig zijn om tot het ambitieniveau te komen.

Financiële prognose

We maken een prognose van de investeringskosten die nodig zijn om de verduurzamingsstappen uit te kunnen voeren. Hierbij maken we een onderscheid tussen reguliere onderhoudskosten en meerkosten voor verduurzaming.

Dynamische routekaart

Wij leveren onze routekaarten standaard op in een dynamisch sturingsinstrument. Je ontvangt de resultaten dus niet alleen in een statisch rapport , maar ook in een online omgeving. ​Hierin vind je alle onderliggende informatie van de routekaart, kun je het plan eenvoudig up-to-date houden en wordt de route automatisch opnieuw berekend bij wijzigingen of nieuwe inzichten.

Logo

‘Een groot deel van de gebouwdata was al aanwezig maar Renor heeft het compleet gemaakt en gecombineerd tot bruikbare informatie. Door het op een logische en duidelijke manier achter elkaar te zetten heeft dit belangrijke inzichten opgeleverd.’

Portrait
Allard Steenbeek
Development Manager & Sustainability Lead

Uitvoeringsplan

De basis voor het uitvoeren van een verduurzamingsprogramma is het uitvoeringsplan. In dit plan worden de maatregelen afgestemd op de investeringsmomenten in de portefeuille, wat leidt tot verduurzamingsprojecten met de verwachte effecten en budgetten per jaar. Het uitvoeringsplan geeft concrete knoppen om mee te sturen en de juiste balans te vinden tussen ambitie en uitvoerbaarheid.

Natuurlijke investeringsmomenten

We maken een analyse van de natuurlijke investeringsmomenten in jouw portefeuille, als voorbeeld zijn dit (groter) onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw. Deze momenten vormen een onderlegger voor het komen tot een eerste planning van de verduurzaming.

Verduurzamingsprojecten

Door het combineren van de eerdere nulmeting en routes vanuit de Routekaart met de natuurlijke investeringsmomenten worden de logische verduurzamingsprojecten bepaald. Met deze projecten wordt het duidelijker welke budgetten en capaciteit per jaar nodig is, zodat hierop kan worden gestuurd.

Investeringsbeleid

Om het verduurzamingsplan daadwerkelijk uit te kunnen voeren is het essentieel om organisatorisch vast te leggen hoe en door wie de investeringsbesluiten worden genomen. Wij ondersteunen om een voor jullie organisatie passende werkwijze vast te stellen, die slagvaardig én beheersbaar is vanuit het bestuur.

Dynamische routekaart

Om het uitvoeringsplan eenvoudig actueel te kunnen houden maken we gebruik van een dynamisch sturingsinstrument. Hierin werk je met jouw organisatie samen in een online omgeving. Hier vind je de actuele voortgang van het programma, kun je het plan eenvoudig up-to-date houden en wordt de route automatisch opnieuw berekend bij wijzigingen of nieuwe inzichten.

Logo

‘De varianten vanuit de gebouwscan hebben ons geholpen om een onderbouwde keuze te maken voor de uit te voeren renovatie, die tevens de routekaart van de gehele portefeuille verrijkt en concreet maakt.’

Portrait
George Soebiantono
Manager Huisvesting & Facilitair

Gebouwscan

Het plannen van een duurzame renovatie begint met een gebouwscan. In de gebouwscan analyseren we de huidige situatie, inventariseren we de mogelijkheden voor verduurzaming en maken we een transparant vergelijk tussen verschillende scenario’s voor verduurzaming.

Analyse van het gebouw

De gebouwscan start met een beoordeling van de huidige situatie. Hierbij maken we een inventarisatie van de thermische schil en gebouwinstallaties, onderzoeken we waar het huidige energiegebruik naartoe gaat en analyseren we de onderhoudsplanning. De beoordeling komt samen in een totaaloverzicht.

Maatregelen verduurzaming

Aan de hand van de assessment bepalen we de logische maatregelen voor verduurzaming van het gebouw. Voor iedere maatregel worden de energiebesparing, CO2 reductie en investeringskosten bepaald.

Scenario’s verduurzaming

De individuele maatregelen worden gecombineerd tot een integraal advies voor verduurzaming. We geven hierbij inzicht in verschillende ambitieniveaus, van energielabel C tot Paris Proof. De kosten en baten worden in een transparant overzicht met elkaar vergeleken.
Logo

‘De gebouwadviezen voor de ROC colleges van Amsterdam Flevoland hebben ons veel inzichten gegeven in hoe de gebouwen functioneren.’

Portrait
Arjan van Eck
Huisvestingsmanager