DIENSTEN

Wij ondersteunen jullie organisatie altijd precíes waar nodig

Elke organisatie heeft een andere behoefte aan ondersteuning. Met ons brede aanbod van diensten kunnen we je altijd de juiste expertise op maat leveren, zodat de eigen organisatie kan doen waar het goed in is. Of de behoefte nu zit in de opstart, uitvoering of monitoring, wij helpen je om de verduurzaming verder te brengen.

OPSTARTEN

In beweging komen richting toekomstbestendig vastgoed

Tijdens de opstartfase komt de organisatie in beweging richting een duurzame en toekomstbestendige portefeuille. Wij helpen je graag om de verduurzaming een kickstart te geven door een routekaart op te stellen en het verduurzamingsprogramma vorm te geven.

Routekaart

Wil je weten waar de portefeuille nu staat, en welke budget benodigd is om de duurzaamheidsdoelen te behalen? Krijg inzicht in de huidige prestatie van de vastgoedportefeuille in relatie tot de doelstellingen, met een meerjarenplan voor de verduurzaming.

Vanaf € 8.000,- per portefeuille.

Verkenningssessie
Leg de basis voor een duurzame en toekomstbestendige portefeuille met een verkenningssessie. In een sessie van 2 uur nemen we jouw organisatie mee door de mogelijkheden, en zorgen we als uitkomst voor één gezamenlijke koers met realistische doelstellingen en duidelijke KPIs.
Vanaf € 750,- per sessie.
Gebouwscan
Krijg snel inzicht in de herkomst van het energiegebruik en de CO2-uitstoot, met de kosten en effecten van maatregelen om dit te verminderen.
Vanaf € 750,- per gebouw.
Logo

‘De varianten vanuit de gebouwscan hebben ons geholpen om een onderbouwde keuze te maken voor de uit te voeren renovatie, die tevens de routekaart van de gehele portefeuille verrijkt en concreet maakt.’

Portrait
George Soebiantono
Manager Huisvesting & Facilitair

UITVOEREN

Van een plan naar de oplevering van duurzame projecten

In de uitvoeringsfase gaat de organisatie van een initieel plan naar de oplevering van verduurzamingsprojecten met tastbare resultaten. Wij nemen je mee door de verschillende kansen en uitdagingen die de uitvoering biedt.

Gebouwadvies

Krijg grip op de verschillende varianten en combinaties van verduurzamingsmaatregelen, en hoe deze voor jouw gebouw leiden tot de doelstellingen. De kosten en effecten van de varianten worden integraal doorgerekend met gevalideerde kosten- en energiemodellen.

Vanaf € 2.000,- per gebouw.

Projectontwikkeling
Breng verduurzaming zorgeloos van een plan naar een positief investeringsbesluit en getekende overeenkomsten voor de uitvoering.
Vanaf € 4.000,- per project.
Projectmanagement
Verzeker jezelf ervan dat het maximale uit het verduurzamingsproject wordt gehaald, en tegelijkertijd de projectrisico's worden beheerst.
Vanaf € 4.000,- per project.
Logo

‘Ik heb de samenwerking in het project als heel prettig ervaren, Renor was echt onderdeel van ons team. Een no-nonsense aanpak en een goede balans tussen ontzorgen en de leiding pakken.’

Portrait
Maarten Oosterveld
Sr. Asset Manager

MONITOREN

Blijvend grip op het verduurzamingsprogramma

Voor een goede grip op het verduurzamingsprogramma dienen de gemaakte prognoses te worden vergeleken met de realiteit. Door gebruik te maken van een effectief proces en de juiste tooling hoeft dit niet ingewikkeld te zijn.

Monitoring

Houd als organisatie grip op het verduurzamingsprogramma met periodieke monitoring. Krijg elk kwartaal een diepgaande analyse met verbeterpunten voor jouw programma vanuit onze experts.

Vanaf € 100,- per maand.

Rapportage en communicatie

Communiceer op een gevalideerde en onderbouwde manier jouw resultaten met de buitenwereld, met de mogelijkheid om dit te koppelen aan de bekende labels en methodieken.

Vanaf € 500,- per rapportage.