MONITOREN

Grip houden op de voortgang

Voor een goede grip op het verduurzamingsprogramma dienen de gemaakte prognoses te worden vergeleken met de realiteit. Door gebruik te maken van een effectief proces en de juiste tooling hoeft dit niet ingewikkeld te zijn.

De weg is afgesloten.Een nieuwe route is berekend.De route is 12 ton CO2 langer, u komt1 jaar later aan op uw bestemming.Er is voldoende energie in de accubeschikbaar.Resterend: 1.052 ton CO2Aankomst: 2038Huidige niveau: 73%Na aankomst: 26%

De kenmerken van het monitoren

De eerste verduurzamingsprojecten zijn opgeleverd en er is inzicht gewenst of de gedane investeringen daadwerkelijk leiden tot de verwachte effecten. Monitoring voorziet in deze inzichten en geeft de handvatten om te kunnen bijsturen op het verduurzamingsprogramma.

AANDACHTSPUNTEN

Wat betekent de monitoringsfase voor jouw organisatie?

In de organisatie loopt het monitoren van het verduurzamingsprogramma parallel aan de uitvoering. Hierdoor ontstaat er een voortdurende terugkoppeling en wisselwerking tussen de betrokkenen bij het programma op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze wisselwerking vraagt om een helder proces en eenduidige informatie zodat er effectief kan worden overlegd en de juiste besluiten worden genomen.

1

Controleer je voortgang en stuur op tijd bij

Tijdens de uitvoering van het verduurzamingsprogramma wil je graag weten of de realiteit overeenkomt met de gemaakte prognoses. Lig je op schema voor het behalen van de doelstellingen, of is het nodig om bij te sturen? Onze monitoring en online omgeving geven je altijd de laatste inzichten in jouw voortgang, inclusief de effecten van factoren als weersinvloeden of energieprijzen. Zo heb je als organisatie altijd de laatste inzichten waarop je de juiste conclusies kunt trekken.

2

Voorkomen van onnodige administratie

Het gevaar bij monitoring is dat de administratiedruk binnen de organisatie verder wordt vergroot. Het is belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De online omgeving houdt hier rekening mee door zoveel mogelijk direct op de bestaande databronnen aan te sluiten (zoals slimme meters) of te koppelen aan applicaties waar informatie al wordt ingevoerd (zoals een FM- of boekhoudprogramma). Naast het voorkomen van extra administratie heeft dit ook als voordeel dat het risico op fouten in de data wordt verkleind.

3

Interne en externe communicatie

Voor interne en externe communicatie wordt het steeds belangrijker dat de claims die worden gemaakt (zoals 20% CO2-reductie) goed en transparant zijn onderbouwd. Doordat de organisatie in de online omgeving het verduurzamingsprogramma eenvoudig en actief kan managen, en de overige informatiestromen zoals energie- en gebouwdata bij elkaar komen, vormt dit een ideale en betrouwbare basis voor communicatie.

Ben je aan het monitoren en zoek je manieren om de uitvoering van de verduurzaming te verbeteren? Kijk dan eens bij uitvoeren.

RELEVANTE DIENSTEN

Wij ondersteunen jullie altijd precíes waar nodig.

Elke organisatie heeft een andere behoefte aan ondersteuning. Met ons brede aanbod van diensten kunnen we je altijd de juiste expertise op maat leveren, zodat de eigen organisatie kan doen waar het goed in is. Of de behoefte nu zit in de opstart, uitvoering of monitoring, wij helpen je om de verduurzaming verder te brengen.

MONITOREN
Monitoring
Houd als organisatie grip op het verduurzamingsprogramma met periodieke monitoring. Krijg elk kwartaal een diepgaande analyse met verbeterpunten voor jouw programma vanuit onze experts.
MONITOREN
Rapportage en communicatie
Communiceer op een gevalideerde en onderbouwde manier jouw resultaten met de buitenwereld, met de mogelijkheid om dit te koppelen aan de bekende labels en methodieken.
Wil je meer weten?

Benieuwd hoe onze online omgeving jouw organisatie kan ondersteunen?

Bij het monitoren zorgt onze unieke online omgeving ervoor dat je altijd bent voorzien van de laatste inzichten in de voortgang van het verduurzamingsprogramma. Hiermee kun je als organisatie op tijd en effectief bijsturen, en heb je altijd de juiste onderbouwde informatie voor interne- en externe communicatie.