UITVOEREN

Het werkelijk verduurzamen van het vastgoed

In de uitvoeringsfase gaat de organisatie van een initieel plan naar de oplevering van verduurzamingsprojecten met tastbare resultaten. Wij nemen je mee door de verschillende kansen en uitdagingen die de uitvoering biedt.

De kenmerken van het uitvoeren

De vastgestelde koers wordt verder vertaald in concrete acties, projecten en investeringsbesluiten. Aan de hand van de initiële routekaart is het duidelijk met welke gebouwen en projecten wordt gestart. Stap voor stap wordt de verduurzaming per project en gebouw verder uitgewerkt en uitgevoerd, waarbij er tastbare resultaten ontstaan.

AANDACHTSPUNTEN

Wat betekent de uitvoeringsfase voor jouw organisatie?

De organisatie komt verder in beweging en de portefeuille wordt op continue basis steeds verder verduurzaamd. Dit vraagt binnen de organisatie om een goede wisselwerking tussen verschillende teams, zoals duurzaamheid, acquisitie, projecten, beheer & onderhoud, inkoop en financiën.

1

Het beste besluit op ieder moment

Tijdens de uitvoeringsfase wordt daadwerkelijk overgegaan tot renovatieprojecten en grote investeringen bij de uitvoerende partijen. Intussen zijn er altijd last-minute inzichten, het gebouw wordt anders gebruikt of er zijn nieuwe technieken voor verduurzaming beschikbaar. Door het opstellen van een integraal gebouwadvies en goede projectontwikkeling komen we samen tot de beste besluiten op dat moment, dat aansluit bij de strategie en doelstellingen van het programma.

2

Transparant houden van budgetten

Bij het uitvoeren van verduurzamingsprojecten wordt meestal de combinatie gemaakt met andere zaken, zoals onderhoud of aanpassingen in de inrichting. Dit zorgt voor doelmatige renovaties, maar ook dat uitgangspunten en budgetten voor verduurzaming samenkomen met andere budgetten. In onze diensten en online omgeving houden we zuiver wat onder verduurzaming valt, en wat niet. Zo worden de budgetten voor verduurzaming daadwerkelijk besteed aan die zaken die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

3

Continuïteit in de organisatie

Het is mogelijk dat de personen die in de opstartfase betrokken waren dit tijdens de uitvoering niet meer zijn. Hierdoor ontstaat een risico op een verlies van dossierkennis en miscommunicatie. Onze online omgeving borgt de continuïteit en houdt het traceerbaar waar en waarom keuzes zijn gemaakt. Hierdoor kan met nieuwe inzichten weloverwogen worden besloten om te gaan voor betere en slimmere oplossingen.

Druk met de uitvoering en op zoek naar meer grip op de voortgang? Kijk dan eens bij monitoren.

RELEVANTE DIENSTEN

Wij ondersteunen jullie altijd precíes waar nodig.

Elke organisatie heeft een andere behoefte aan ondersteuning. Met ons brede aanbod van diensten kunnen we je altijd de juiste expertise op maat leveren, zodat de eigen organisatie kan doen waar het goed in is. Of de behoefte nu zit in de opstart, uitvoering of monitoring, wij helpen je om de verduurzaming verder te brengen.

UITVOEREN
Gebouwadvies
Krijg grip op de verschillende varianten en combinaties van verduurzamingsmaatregelen, en hoe deze voor jouw gebouw leiden tot de doelstellingen. De kosten en effecten van de varianten worden integraal doorgerekend met gevalideerde kosten- en energiemodellen.
UITVOEREN
Projectontwikkeling
Breng verduurzaming zorgeloos van een plan naar een positief investeringsbesluit en getekende overeenkomsten voor de uitvoering.
Wil je meer weten?

Benieuwd hoe onze online omgeving jouw organisatie kan ondersteunen?

Tijdens de uitvoering zorgt onze unieke online omgeving ervoor dat de continuïteit in het verduurzamingsprogramma wordt geborgd. Zo worden project- en gebouwstrategie vastgelegd, is het duidelijk waar informatie vandaan komt en traceerbaar waar en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt zoals in het wijzigen van maatregelen.