OPSTARTEN

Een start maken met verduurzamen

Tijdens de opstartfase komt de organisatie in beweging richting een duurzame en toekomstbestendige portefeuille. Wij helpen je graag om de verduurzaming een kickstart te geven door een routekaart op te stellen en het verduurzamingsprogramma vorm te geven.

De kenmerken van het opstarten

De opstartfase kenmerkt zich door de behoefte om met duurzaamheid aan de slag te gaan en onduidelijkheid waar te beginnen. Deze onduidelijkheid vraagt om doelen te bepalen waarop kan worden gestuurd, inzichtelijk te maken hoe de portefeuille op dit moment presteert, en te onderzoeken wat het inhoudt om de doelen te kunnen behalen. Het concretiseren van deze zaken vormt de basis voor het verduurzamingsprogramma.

AANDACHTSPUNTEN

Wat betekent de opstartfase voor jouw organisatie?

De organisatie begint de opstartfase met het verkennen van de opgave.

Hierin balanceert de organisatie tussen aan de ene kant een zo hoog mogelijke ambitie, en aan de andere kant het moeten komen tot een realistisch en uitvoerbaar plan. Dit betekent dat er verbinding moet ontstaan tussen de opstellers en de uitvoerders van het plan, en het directieniveau dat de capaciteit en middelen voor de uitvoering moet gaan creëren.

Wij helpen je met onze diensten en expertnetwerk bij het vormen van deze verbinding en versterken de capaciteit van de organisatie waar dat nodig is.

1

Van ambitie naar meetbare doelen

In verduurzaming ziet de één een langere termijn portefeuillestrategie, en de ander ziet de concrete boutjes en moertjes van een PV-installatie. Het inleven in elkaars belevingswereld is een belangrijke stap om gezamenlijk tot succes te komen. Door de ambitie te vertalen naar concrete en meetbare doelen die passen bij de organisatie, wordt verwarring voorkomen en zorgen we ervoor dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij de opgave.

2

De opgave inzichtelijk maken verkrijgen in betrouwbaarheid en volledigheid van data

Iedereen heeft een beeld van verduurzaming, maar waar hebben we het nu exact over? De belangrijkste stap in de opstartfase is het inzichtelijk maken van de opgave, waar staat de portefeuille nu en wat moeten we doen om de ambities te behalen? Met het opstellen van een (initiële) routekaart wordt duidelijk wat de omvang van de opgave is en kan per gebouw een strategie worden gemaakt, zodat ook echt kan worden gestart.

3

Prioriteren van de opgave

Het is niet haalbaar en mogelijk om alle gebouwen tegelijk aan te pakken. Daarom hoeven in de opstartfase ook niet alle gebouwen tot in detail te worden onderzocht. Maar waar begin je? Door de opgave duidelijk te prioriteren, en hierbij aan te geven welke onzekerheden op welk moment acceptabel zijn, wordt hierin tot een balans gekomen. Onze online omgeving helpt hierbij door projecten steeds verder te verfijnen wanneer dit logisch is, van concept tot ontwerp en uitvoering.

Is jouw organisatie al in beweging? Kijk dan eens bij uitvoeren.

RELEVANTE DIENSTEN

Wij ondersteunen jullie altijd precíes waar nodig.

Elke organisatie heeft een andere behoefte aan ondersteuning. Met ons brede aanbod van diensten kunnen we je altijd de juiste expertise op maat leveren, zodat de eigen organisatie kan doen waar het goed in is. Of de behoefte nu zit in de opstart, uitvoering of monitoring, wij helpen je om de verduurzaming verder te brengen.

VERKENNEN
Routekaart opstellen
Wil je weten waar de portefeuille nu staat, en welke budget benodigd is om de duurzaamheidsdoelen te behalen? Krijg inzicht in de huidige prestatie van de vastgoedportefeuille in relatie tot de doelstellingen, met een meerjarenplan voor de verduurzaming.
VERKENNEN
Gebouwscan
Krijg snel inzicht in de herkomst van het energiegebruik en de CO2-uitstoot, met de kosten en effecten van maatregelen om dit te verminderen.
Wil je meer weten?

Benieuwd hoe onze software jouw organisatie kan ondersteunen?

Tijdens de opstartfase zorgt onze unieke online omgeving ervoor dat alle informatie rondom het verduurzamingsprogramma op één plek bij elkaar komt. Zo wordt de verduurzamingsopgave inzichtelijk gemaakt en direct vertaald naar een strategie en projecten per gebouw. Hiermee vormt dit de ideale basis voor de verdere uitvoering van de verduurzaming.